അന്‍വര്‍ വെളിയങ്കോട്

Anvar Abdulkhadar Veliankode

Archive for the ‘വെളിയംകോട്’ Category

വെളിയംകോട്: എന്‍റെ ഗ്രാമം

Posted by anvari on April 30, 2007

അനേകം മഹാത്മാക്കള്‍ക്ക് ജന്‍മം നല്കിയ ഒരു ഗ്രാമമാണ് – വെളിയംകോട് – എന്‍റെത്.

Advertisements

Posted in വെളിയംകോട്, Uncategorized | Leave a Comment »